دبستان شهید پهلوان

 دبستان شهید پهلوان شهر : مشهد ناحیه : ناحیه6 نام مدرسه : شهید پهلوان نوع مدرسه : دولتی مقطع: دبستان جنس پذیرش: پسرانه تلفن:8676370 آدرس:  آب و برق – بنفشه3 سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبستان شهید مغفرتی

دبستان شهید مغفرتی  شهر : مشهد ناحیه : ناحیه6 نام مدرسه : شهید مغفرتی نوع مدرسه : دولتی مقطع: دبستان جنس پذیرش: پسرانه تلفن:8814466 آدرس: بولوار کوثر – کوثر8 – فاز تجاری دانشگاه سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبستان فرهنگیان

دبستان فرهنگیان شهر : مشهد ناحیه : ناحیه6 نام مدرسه : فرهنگیان نوع مدرسه : دولتی مقطع: دبستان جنس پذیرش:پسرانه تلفن:8676200 آدرس:بولوار دانشجو – فرهنگ غربی سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران: