دبیرستان عبدالحمیدزین اوقلی

دبیرستان عبدالحمیدزین اوقلی شهر : مشهد ناحیه : ۲ نام مدرسه : عبدالحمیدزین اوقلی نوع مدرسه : دولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن: ۳۴۱۷۶۰۵ آدرس:  نخریسی بلوارشهیدصدر۲۵چمن ۲۸ سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان فرهنگیان

دبیرستان فرهنگیان شهر : مشهد ناحیه : ۷ نام مدرسه : فرهنگیان نوع مدرسه : دولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن: ۸۹۳۰۳۰۳ آدرس:  دانشجو۱۷چهارراه اول سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان دانش

دبیرستان دانش شهر : مشهد ناحیه : ۷ نام مدرسه : دانش نوع مدرسه : دولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن: ۶۵۸۲۱۱۱ آدرس:  جاده قدیم قوچان خیابان زمان ۸ سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران: