دبستان اندیشمندان پیشرو

  شهر : مشهد ناحیه : شش نام مدرسه : اندیشمندان پیشرو نوع مدرسه : غیرانتفاعی مقطع: دبستان جنس پذیرش: پسرانه تلفن:۰۹۱۵۵۲۱۵۳۴۰ آدرس: بلوار پیروزی نبش پیروزی ۱۲ پلاک ۲۵ سایت دبیرستان :  ایمیل :payesteh.d@gmail.com وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبستان و پیش دبستانی صبا

 دبستان و پیش دبستانی صبا شهر : مشهد ناحیه : ناحیه6 نام مدرسه : صبا نوع مدرسه : غیرانتفاعی مقطع: دبستان و پیش دبستانی جنس پذیرش: دخترانه تلفن:8787888 آدرس: رضاشهر – خاقانی 9 سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:  

دبستان شهید پهلوان

 دبستان شهید پهلوان شهر : مشهد ناحیه : ناحیه6 نام مدرسه : شهید پهلوان نوع مدرسه : دولتی مقطع: دبستان جنس پذیرش: پسرانه تلفن:8676370 آدرس:  آب و برق – بنفشه3 سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبستان شهید حائزی

دبستان شهید حائزی شهر : مشهد ناحیه : ناحیه6 نام مدرسه : شهید حائزی نوع مدرسه : دولتی مقطع: دبستان جنس پذیرش: دخترانه تلفن:8678636 آدرس: آب و برق – ویلای 14 (میدان هشتصد) سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبستان شهید مغفرتی

دبستان شهید مغفرتی  شهر : مشهد ناحیه : ناحیه6 نام مدرسه : شهید مغفرتی نوع مدرسه : دولتی مقطع: دبستان جنس پذیرش: پسرانه تلفن:8814466 آدرس: بولوار کوثر – کوثر8 – فاز تجاری دانشگاه سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبستان تهذیب

 دبستان تهذیب شهر : مشهد ناحیه : ناحیه6 نام مدرسه : تهذیب نوع مدرسه : دولتی مقطع: دبستان جنس پذیرش:دخترانه تلفن:8680400 آدرس: آب و برق – بنفشه17 – صابر1 سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبستان فرهنگیان

دبستان فرهنگیان شهر : مشهد ناحیه : ناحیه6 نام مدرسه : فرهنگیان نوع مدرسه : دولتی مقطع: دبستان جنس پذیرش:پسرانه تلفن:8676200 آدرس:بولوار دانشجو – فرهنگ غربی سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران: