دبیرستان نصر تقی آباد

شهر : مشهد ناحیه : ۳ نام مدرسه : نصر نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه   تلفن:  آدرس:  میدان تقی آباد – کوهسنگی ۲ – ابومسلم ۵ – جنب پارکنیگ زیست خاور سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان نصر ۳

شهر : مشهد ناحیه : ۳ نام مدرسه : نصر ۳ نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه تلفن:  آدرس: کوهسنگی ۲ – جنب پارکینگ زیست خاور سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران: