خانه مطالعه عارف

خانه مطالعه عارف ادرس مرکز: شعبه یک : مشهد-وکیل آباد -بین وکیل اباد ۶ و کوثر.جنب پلاک ۵۰.درب چوبی تلفن : ۳۸۴۷۶۷۰۶ شعبه دو : احمدآباد بین بلوار رضا و ابوذر   تلفن : ۳۸۴۷۹۹۳۷ شعبه سه: بین فرهاد و نسترن مدرسه شایستگان تلفن : ۳۷۶۰۴۵۴۱