دبیرستان نصر نوین

شهر : مشهد ناحیه : ۳ نام مدرسه : نصر نوین  نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه   تلفن:  آدرس:  بین ناصر خسرو و ابوذر – پلاک ۱۶۴  سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان اندیشمندان نصر نوین

شهر : مشهد ناحیه : ۳ نام مدرسه : اندیشمندان نصر نوین نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه تلفن:  آدرس: احمد آباد – قائم ۶ – پلاک ۲۸ سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان نصر نوین

شهر : مشهد ناحیه : ۳ نام مدرسه : نصر نوین نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه تلفن:  آدرس: نبش سلمان ۷  سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران: