دبیرستان دارالعلم

شهر : مشهد ناحیه : 2 نام مدرسه : دارالعلم نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه تلفن:  آدرس: خیابان امام رضا (ع) – امام رضا ۲۹- پلاک ۳۳ سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان دارالعلم

شهر : مشهد ناحیه : 2 نام مدرسه : دارالعلم نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه تلفن:  آدرس: ۱۷ شهریور ۱۹ سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران: