تعرفه تبلیغات

تبلیغات هزینه نیست!!! سرمایه گذاری برای بهتر دیده شدن هست.

 

بنر بزرگ صفحه اول   

بنر کوچک منو چپ 

 

 

                                                                        

 

 

طراحی صفحه اختصاصی 
نمونه بنر اختصاصی

۱۱۸kelas.com/mehdishakerian

 

برای درج تبلیغات با شماره ۰۹۳۵۰۶۲۱۰۰۶ تماس بگیرید .

 پکیج الماسی : ۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان

این پکیج شامل ثبت تبلیغ شما در موارد زیر می باشد:

۱- بنر بزرگ

۲- بنر کوچک تبلیغاتی

۳- صفحه اختصاصی

۴- ثبت اطلاعیه همایش ها

۵- تبلیغ اختصاصی در صفحه دبیران ، آموزشگاه و … مرتبط با کار شما

پکیج طلایی : ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان

 1- بنر بزرگ
۲- بنر کوچک تبلیغاتی
۳- صفحه اختصاصی 
۴- ثبت اطلاعیه همایش ها

پکیج برنزی: ۸۵۰/۰۰۰  تومان

۱-  بنر بزرگ

۲- بنر کوچک

 

تعرفه های زمانی

۱- تبلیغ همایش و کارگاه: ماهیانه ۵۰ هزار تومان 

۲- تبلیغ اعتکاف نوروزی:  ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان

۳- تبلیغ سه ماهه بنر بزرگ : ۲۵۰ هزار تومان

۴- تبلیغ سه ماهه بنر کوچک : ۱۲۰ هزار تومان

۵- صفحه اختصاصی : ۲۰۰ هزار تومان