تعرفه تبلیغات

بنر بزرگ صفحه اول ماهیانه ۴۵ تومان

بنر کوچیک منو چپ ماهیانه ۲۵ تومن

طراحی صفحه اختصاصی ۵۰ تومان
نمونه بنر اختصاصی

۱۱۸kelas.com/mehdishakerian

 

برای درج تبلیغات به شماره : ۰۹۳۵۰۶۲۱۰۰۶ تماس بگیرید .