دبیرستان مفتاح

شهر : مشهد ناحیه : ۶ نام مدرسه :مفتاح نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه تلفن:  آدرس: بلوار وکیل آباد – بین دانشجو و قائم مقام سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان شهید قانع

شهر : مشهد ناحیه : ۶ نام مدرسه : شهید قانع نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه تلفن:  آدرس: بلوار وکیل آباد ۳۶ – روبرو سرو ۱۱ سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان دریای نور

شهر : مشهد ناحیه : ۶ نام مدرسه : امام حسین (ع) نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه تلفن:  آدرس: بلوار هاشیمه – انتهای هاشیمه ۹ سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان پیام نور

شهر : مشهد ناحیه : ۶ نام مدرسه :پیام نور نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه تلفن:  آدرس: بلوار وکیل آباد – سه راه آب و برق – خیابان استاد معین – پلاک ۳۰ سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان امام حسین (ع)

شهر : مشهد ناحیه : ۶ نام مدرسه : امام حسین (ع) نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه تلفن:  آدرس: بلوار وکیل آباد ۶۷ – دادگر ۱۹ سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

مراکز آموزشی غیردولتی کاوش

    مجموعه کاوش شامل ۱۵ مرکز آموزشی است که آدرس آنها به همراه شماره تماسشون برای شما قرار شده است

دبستان و پیش دبستانی صبا

 دبستان و پیش دبستانی صبا شهر : مشهد ناحیه : ناحیه6 نام مدرسه : صبا نوع مدرسه : غیرانتفاعی مقطع: دبستان و پیش دبستانی جنس پذیرش: دخترانه تلفن:8787888 آدرس: رضاشهر – خاقانی 9 سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:  

دبستان شهید پهلوان

 دبستان شهید پهلوان شهر : مشهد ناحیه : ناحیه6 نام مدرسه : شهید پهلوان نوع مدرسه : دولتی مقطع: دبستان جنس پذیرش: پسرانه تلفن:8676370 آدرس:  آب و برق – بنفشه3 سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبستان شهید حائزی

دبستان شهید حائزی شهر : مشهد ناحیه : ناحیه6 نام مدرسه : شهید حائزی نوع مدرسه : دولتی مقطع: دبستان جنس پذیرش: دخترانه تلفن:8678636 آدرس: آب و برق – ویلای 14 (میدان هشتصد) سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبستان شهید مغفرتی

دبستان شهید مغفرتی  شهر : مشهد ناحیه : ناحیه6 نام مدرسه : شهید مغفرتی نوع مدرسه : دولتی مقطع: دبستان جنس پذیرش: پسرانه تلفن:8814466 آدرس: بولوار کوثر – کوثر8 – فاز تجاری دانشگاه سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبستان تهذیب

 دبستان تهذیب شهر : مشهد ناحیه : ناحیه6 نام مدرسه : تهذیب نوع مدرسه : دولتی مقطع: دبستان جنس پذیرش:دخترانه تلفن:8680400 آدرس: آب و برق – بنفشه17 – صابر1 سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبستان فرهنگیان

دبستان فرهنگیان شهر : مشهد ناحیه : ناحیه6 نام مدرسه : فرهنگیان نوع مدرسه : دولتی مقطع: دبستان جنس پذیرش:پسرانه تلفن:8676200 آدرس:بولوار دانشجو – فرهنگ غربی سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران: