دبیرستان فرهنگیان

دبیرستان فرهنگیان شهر : مشهد ناحیه : ۷ نام مدرسه : فرهنگیان نوع مدرسه : دولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن: ۸۹۳۰۳۰۳ آدرس:  دانشجو۱۷چهارراه اول سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان دانش

دبیرستان دانش شهر : مشهد ناحیه : ۷ نام مدرسه : دانش نوع مدرسه : دولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن: ۶۵۸۲۱۱۱ آدرس:  جاده قدیم قوچان خیابان زمان ۸ سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان مشکوه

دبیرستان مشکوه شهر : مشهد ناحیه : ۷ نام مدرسه : مشکوه نوع مدرسه : دولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه تلفن: ۶۲۱۴۳۳۰ آدرس:  قاسم آبادحجاب ۵۲ سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران: