دبیرستان پرنیان پویا

شهر : مشهد ناحیه : ۵ نام مدرسه : پرنیان پویا نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن:  آدرس: طلاب – علمیردانی ۸ – ایثار ۷ – پلاک ۱۰۰ سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان منظومه دانش

شهر : مشهد ناحیه : ۵ نام مدرسه : منظومه دانش نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن:  آدرس: سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان تمدن

شهر : مشهد ناحیه : ۵ نام مدرسه : تمدن نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه تلفن:  آدرس: بلوار طبرسی – بین ۴۹ و ۵۱ – پلاک ۱۰۲۹ سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان پیام محراب

شهر : مشهد ناحیه : ۵ نام مدرسه : پیام محراب نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه تلفن:  آدرس: پل نبوت – نبوت ۴ – پلاک ۵۴۶ سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان رابعه

شهر : مشهد ناحیه : ۵ نام مدرسه : رابعه نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن:  آدرس: سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان دخت نبی (س)

شهر : مشهد ناحیه : ۵ نام مدرسه : دخت نبی (س) نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن:  آدرس: طلاب – میدان عسکریه – طباطبایی ۲۰ – پلاک ۳۴ سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان رهپویان علم

شهر : مشهد ناحیه : ۵ نام مدرسه : رهپویان علم نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن:  آدرس: طلاب خیابان شهید علیمردانی – علیمردانی ۱۱ – پلاک ۲۷ سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان ایمان ۲

شهر : مشهد ناحیه : ۵ نام مدرسه : ایمان ۲ نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه تلفن:  آدرس: طلاب – خیابان وحید – وحید ۱۵ چهارراه دوم – پلاک ۱۲۳ سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

مراکز آموزشی غیردولتی کاوش

    مجموعه کاوش شامل ۱۵ مرکز آموزشی است که آدرس آنها به همراه شماره تماسشون برای شما قرار شده است