دبیرستان کارمندان

شهر : مشهد ناحیه : 4 نام مدرسه : کارمندان  نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه تلفن:  آدرس: بلوار قرنی ۴۱ – واحدی ۲ – پلاک ۳۵  سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان بنت الحسین

شهر : مشهد ناحیه : 4 نام مدرسه :بنت الحسین نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن:  آدرس: چهارراه ایت الله عبادی ۱۸ – حسین باشی ۶ – طبقه دوم مکتب حضرت رقیه  سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان گلریزان

شهر : مشهد ناحیه : 4 نام مدرسه : گلریزان نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن:  آدرس: بلوار سازمان آب – پشت بازار گوهرشاد  سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان عفاف

شهر : مشهد ناحیه : 4 نام مدرسه : عفاف نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن:  آدرس: توحید ۲۶ – پلاک ۱۴ –  سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان امام رضا (ع)

شهر : مشهد ناحیه : 4 نام مدرسه : امام رضا (ع) نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن:  آدرس: سجاد – حامد جنوبی ۱۱ – تقاطع جامی  سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان پیشگامان اسلام

شهر : مشهد ناحیه : 4 نام مدرسه : پیشگامان اسلام نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن:  آدرس: بلوار سازمان آب – پشت بازار گوهرشاد  سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان جاودانه

شهر : مشهد ناحیه : 4 نام مدرسه : جاودانه نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن:  آدرس: بلوار کلاهدوز ۲۰/۱ – پلاک ۹۷ سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان فرهیختگان ۲

شهر : مشهد ناحیه : 4 نام مدرسه : فرهیختگان ۲ نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن:  آدرس: بلوار فردوسی – ابن سینای شرقی – پلاک ۱۲ سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان پویندگان رسالت

شهر : مشهد ناحیه : 4 نام مدرسه : پویندگان رسالت نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن:  آدرس: بلوار سجاد – حامد ۹ – پلاک ۹۳ سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان ثامن نور توس

شهر : مشهد ناحیه : 4 نام مدرسه : ثامن نور توس نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن:  آدرس: فرامز عباسی ۱۶ – انتهای دور برگردان  سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان امام حسین (ع)

شهر : مشهد ناحیه : 4 نام مدرسه : امام حسین (ع) نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن:  آدرس: میدان سعدی – نبش سنائی  سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان مفتاح

شهر : مشهد ناحیه : 4 نام مدرسه : مفتاح نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن:  آدرس: خیابان سناباد – بین چهار راه راهنمایی و سناباد ۵۵ – پلاک ۴۹۱ سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان المیزان

شهر : مشهد ناحیه : 4 نام مدرسه : المیزان نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن:  آدرس: بلوار سازمان آب – پشت بازار گوهرشاد  سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان دانش پویان

شهر : مشهد ناحیه : 4 نام مدرسه : دانش پویان نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن:  آدرس: خیابان آبکوه – آبکوه ۱۷ – پلاک ۳۱ – طبقه اول  سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان فرهیختگان ۱

شهر : مشهد ناحیه : 4 نام مدرسه : فرهیختگان ۱ نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن:  آدرس: حاشیه بلوار فردوسی – پلاک ۳۰۶  سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان فضیلت

شهر : مشهد ناحیه : 4 نام مدرسه : فضیلت نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن:  آدرس: بلوار سجاد – بزرگمهر شمالی ۶ – پلاک ۷۸  سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان الغدیرنور

شهر : مشهد ناحیه : 4 نام مدرسه : الغدیرنور نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه  تلفن:  آدرس: بلوار فردوسی – نرسیده به فرامز عباسی – فرامز ۲۵ – نبش چهار راه اول  سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان امام رضا (ع)

شهر : مشهد ناحیه : 4 نام مدرسه : امام رضا (ع) نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه  تلفن:  آدرس: بلوار شهید دسغیب – خیابان فرهاد – انتهای فرهاد ۲۴ سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان خیام

شهر : مشهد ناحیه : 4 نام مدرسه : خیام نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه  تلفن:  آدرس: نبش میدان ابوطالب – پلاک ۸۷۰ سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان یکان

شهر : مشهد ناحیه : 4 نام مدرسه : یکان نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه  تلفن:  آدرس: بلوار سجاد – خیابان بهار – بهار ۴ – پلاک ۱۷ سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان پیشتازان علم

شهر : مشهد ناحیه : 4 نام مدرسه : پیشتازان علم نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه  تلفن:  آدرس: بلوار سازمان آب – شهید صادقی ۱۲ – پلاک ۳۱ سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان سما

شهر : مشهد ناحیه : 4 نام مدرسه : سما نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه  تلفن:  آدرس: بلوار سازمان آب – شهید صادقی ۷ – پلاک ۳۱ سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان دانش پژوهان

شهر : مشهد ناحیه : 4 نام مدرسه : دانش پژوهان نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه  تلفن:  آدرس: سناباد ۵۳ – نبش آفرین غربی – دانش پژوهان ۶  سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان علوی

شهر : مشهد ناحیه : 4 نام مدرسه : علوی نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه  تلفن:  آدرس:  بلوار سازمان آب – شهید صادقی ۲۱ – نبش صادقی ۲۱  سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان علامه طباطبایی

شهر : مشهد ناحیه : 4 نام مدرسه : علامه طباطبایی نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه  تلفن:  آدرس: بلوار سجاد – بزرگمهر ۲ – گویا ۱ – پلاک ۱۹ سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان مفید

شهر : مشهد ناحیه : 4 نام مدرسه : مفید نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه  تلفن:  آدرس: بلوار سجاد – جنب پارک مینا – پلاک ۱۷ سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان صاحب الزمان (عج)

شهر : مشهد ناحیه : 4 نام مدرسه : صاحب الزمان (عج) نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه  تلفن:  آدرس: خیابان سناباد – سناباد ۱۷ – پلاک ۲۹۹ سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان شفا

شهر : مشهد ناحیه : 4 نام مدرسه : شفا نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه  تلفن:  آدرس: بلوار فردوسی – بعد از چهار راه بهار – پلاک ۲۴۵  سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان البرز

شهر : مشهد ناحیه : 4 نام مدرسه : البرز نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه  تلفن:  آدرس: بلوار ارشاد – ارشاد ۶ – پلاک ۶  سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان فرهوشان ۱

شهر : مشهد ناحیه : 4 نام مدرسه : فرهوشان ۱ نوع مدرسه :  مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن:  آدرس: بلوار سجاد – خیابان شهید نمر – پلاک ۵  سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان عابده ۳

شهر : مشهد ناحیه : 4 نام مدرسه : عابده ۳ نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن:  آدرس: فرامز عباسی – خیابان بهاران – پلاک ۵  سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان نسیم وحی

شهر : مشهد ناحیه : 4 نام مدرسه : نسیم وحی نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن:  آدرس: ابوطالب ۳۶ – گلبرگ ۱۰ – پلاک ۵۹  سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان زهره رضوان

شهر : مشهد ناحیه : 4 نام مدرسه : زهره رضوان نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن:  آدرس: بلوار سجاد – حامد شمالی ۱۲- پلاک ۶  سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان پرتوی معرفت

شهر : مشهد ناحیه : 4 نام مدرسه : پرتوی معرفت نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن:  آدرس: خیابان شهید مطهری شمالی ۴۶ – شهید سعادت جو ۲ – پلاک ۶ سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان هنرمند

شهر : مشهد ناحیه : 4 نام مدرسه : هنرمند نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن:  آدرس: بلوار فردوسی – فرامز عباسی ۴۰ – پلاک ۴  سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان افتخار

شهر : مشهد ناحیه : 4 نام مدرسه : افتخار نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن:  آدرس: فرامز ۳۲ – پلاک ۴۶۶ سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان رضوان

شهر : مشهد ناحیه : 4 نام مدرسه : رضوان نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن:  آدرس: سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان دانش پویان

شهر : مشهد ناحیه : 4 نام مدرسه : دانش پویان نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن:  آدرس: خیابان آبکوه – آبکوه ۱۷ – پلاک ۳۱ سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان رویش

شهر : مشهد ناحیه : 4 نام مدرسه : رویش نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن:  آدرس:  سایت دبیرستان :   ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران: