دبیرستان نوآوران

شهر : مشهد ناحیه : 2 نام مدرسه :نوآوران نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن:  آدرس: خیابان امام خمینی – روبروی هلال احمر سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان طلیعه

شهر : مشهد ناحیه : 2 نام مدرسه : طلیعه نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن:  آدرس: امام خمینی ۶۴ – پلاک ۸۲ سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان گل نرگس

شهر : مشهد ناحیه : 2 نام مدرسه : گل نرگس  نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه  تلفن:  آدرس: خیابان بهار – خیابان شوش – شوش ۶  سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان امیرغدیر

شهر : مشهد ناحیه : 2 نام مدرسه : امیرغدیر نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه تلفن:  آدرس: خیابان مالک الشعرا بهار ۱۸ – پلاک ۷ سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان میثاق

شهر : مشهد ناحیه : 2 نام مدرسه : میثاق نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه تلفن:  آدرس:  سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان دارالعلم

شهر : مشهد ناحیه : 2 نام مدرسه : دارالعلم نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه تلفن:  آدرس: خیابان امام رضا (ع) – امام رضا ۲۹- پلاک ۳۳ سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان امام علی (ع)

شهر : مشهد ناحیه : 2 نام مدرسه : امام علی (ع) نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه تلفن:  آدرس: خیابان امام خمینی – امام خمینی ۱۴ ( سراب ) – کوچه ورزنده  سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان حیات طیبه

شهر : مشهد ناحیه : 2 نام مدرسه : حیات طیبه نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن:  آدرس: خیابان فدائیان اسلام ۱۰ – پلاک ۳۴  سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان سیبویه

شهر : مشهد ناحیه : 2 نام مدرسه : سیبویه نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن:  آدرس: خیابان امام رضا (ع) – عنصری غربی – پلاک ۳۴ سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان گل نرگس

شهر : مشهد ناحیه : 2 نام مدرسه : گل نرگس نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن:  آدرس:  سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان رهروان شهید

شهر : مشهد ناحیه : 2 نام مدرسه :رهروان شهید نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه تلفن:  آدرس: خیابان امام رضا ۳۱ – پلاک ۳۷ سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان عدل

شهر : مشهد ناحیه : 2 نام مدرسه : عدل نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه تلفن:  آدرس: میدان عدل خمینی – مدرسه عدل سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان حیات طیبه

شهر : مشهد ناحیه : 2 نام مدرسه :حیات طیبه نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه تلفن:  آدرس: خیابان فدائیان اسلام – اسلام ۱۶ – پلاک ۳۰۴ سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان دارالعلم

شهر : مشهد ناحیه : 2 نام مدرسه : دارالعلم نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه تلفن:  آدرس: ۱۷ شهریور ۱۹ سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان شیخ الرئیس

شهر : مشهد ناحیه : 2 نام مدرسه : شیخ الرئیس  نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه تلفن:  آدرس: سیدی – قائم ۱۸ – پلاک ۵۷ سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان فتاح ۱

شهر : مشهد ناحیه : 2 نام مدرسه :فتاح ۱ نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه تلفن:  آدرس:  سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان امام عصر (عج)

شهر : مشهد ناحیه : 2 نام مدرسه : امام عصر (عج) نوع مدرسه : غیردولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: پسرانه تلفن:  آدرس:  سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران:

دبیرستان میثاق

دبیرستان میثاق شهر : مشهد ناحیه : ۲ نام مدرسه : میثاق مقطع: دبیرستان نوبت دوم جنس پذیرش: دخترانه, پسرانه تلفن:۰۹۱۵۴۷۱۵۸۲۴  آدرس: کوی سیدی قائم ۳۶ پلاک۱۰ ایمیل :misagh87@chmail.ir وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران

مراکز آموزشی غیردولتی کاوش

    مجموعه کاوش شامل ۱۵ مرکز آموزشی است که آدرس آنها به همراه شماره تماسشون برای شما قرار شده است

دبیرستان عبدالحمیدزین اوقلی

دبیرستان عبدالحمیدزین اوقلی شهر : مشهد ناحیه : ۲ نام مدرسه : عبدالحمیدزین اوقلی نوع مدرسه : دولتی مقطع: دبیرستان و پیش دانشگاهی جنس پذیرش: دخترانه تلفن: ۳۴۱۷۶۰۵ آدرس:  نخریسی بلوارشهیدصدر۲۵چمن ۲۸ سایت دبیرستان :  ایمیل : وبلاگ : درج آدرس در نقشه شهری : گالری تصاویر: افتخارات: لیست دبیران: