آقای نوید جعفری ( مشاور )

نام دبیر: نوید جعفری                                                                  ایمیل دبیر: [email protected] مقطع تدریس: کنکور زمینه کاری: مشاور کنکور سوابق و افتخارات:   مشاور کنکوری دبیرستان های نصر -شفق […]

کبد چرب؛ یک بیماری مزمن ‌پررو!

کبد چرب؛ یک بیماری مزمن ‌پررو! بیماری کبد چرب حالتی پیش‌رونده دارد و در صورتی که درمان نشود، به دلیل همین مزمن بودن آسیب‌های بیشتری حتی در حد مرگ در برخی بیماران را ممکن است رقم بزند؛ بویژه آن‌که هنوز داروی خاص و مطمئنی ساخته نشده که بتوان درمان قطعی این بیماری را در فرد […]