موسس اولین مدرسه دخترانه در ایران؟!

موسس اولین مدرسه دخترانه در ایران؟! لابه‌لای اسامی پرطمطراقی که در عصر مشروطه، پای مقالات روزنامه‌ها امضای “بی‌بی” که متعلق به یکی از معدود زنان روشنفکر فعال در عرصه فرهنگ آن دوره بود.    راه‌اندازی اولین مدرسه دختران در ایران. این افتخار زنی بود که همه او را به نام بی‌بی می‌شناختند و نام کاملش، […]