هنرستان دار الفنون – نوبت دوم

هنرستان دار الفنون – نوبت دوم

شهر: مشهد

ناحیه: 6

نام مدرسه: هنرستان دار الفنون

نوع مدرسه:

مقطع: دبیرستان نوبت دوم

جنس پذیرش: دخترانه، پسرانه

تلفن: 05138682004

آدرس: بلوار وکیل آباد-خیابان هنرستان

سایت دبیرستان:

ایمیل: amirhosseink801@gmail.com

نویسنده مطلب: hassan

پاسخ دهید

نشانی پست‌الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.