برنامه همایش های بهمن ماه ۹۶

 

۱۱بهمن– ساپکو – همایش ریاضی  تجربی استاد شاکریاندخترانه- یازدهممثلثات 

۱۲بهمن– ساپکو – همایش ریاضی  تجربی استاد شاکریاندخترانهمشتق – ساعت ۳ تا ۸

۱۳ بهمن- تالار رازی – همایش عربی استاد رضایی رنجبر – تلفن تماس: ۰۹۳۰۴۰۶۱۷۵۲

۱۸بهمن– ساپکو – همایش ریاضی  تجربی استاد شاکریاندخترانه- یازدهم – مثلثات 

۲۶بهمن– ساپکو – همایش ریاضی  تجربی استاد شاکریان– دخترانه – کاربرد مشتق – ساعت ۳ تا ۸

 ادرس مکان همایش: خیابان منتظری- بین منتظری ۷و۹ مجتمع قطعه سازان ساپکو

برگزار کننده: تمام شعب دخترانه و پسرانه کانون قلم چی –

تماس : ۳۸۸۴۸۴۰۰ و ۰۹۳۵۰۶۲۱۰۰۶

نویسنده مطلب: مدیر سایت

پاسخ دهید

نشانی پست‌الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.