برنامه همایش های اذر۹۶

۷آذر– ساپکو – همایش ریاضی  تجربی استاد شاکریانپسرانهمثلثات – ساعت ۳ تا ۸

۸آذر– ساپکو – همایش ریاضی  تجربی استاد شاکریاندخترانهپایه  یازدهمهندسه 

۹آذر– ساپکو – همایش ریاضی  تجربی استاد شاکریاندخترانه مثلثات – ساعت ۳ تا ۸

۱۵آذر– ساپکو – همایش ریاضی  تجربی استاد شاکریاندخترانه- پایه  یازدهم – هندسه 

۲۲آذر– ساپکو – همایش ریاضی  تجربی استاد شاکریاندخترانه- پایه  یازدهمتابع

۲۳آذر– ساپکو – همایش ریاضی  تجربی استاد شاکریاندخترانهدرجه ۲ و لگاریتم – ساعت ۳ تا ۸

۲۵آذر– ساپکو – همایش فیزیک  استاد قاضیدخترانه و پسرانهموج 

۲۹آذر– ساپکو – همایش ریاضی  تجربی استاد شاکریاندخترانه- پایه  یازدهم تابع

 ادرس مکان همایش: خیابان منتظری- بین منتظری ۷و۹ مجتمع قطعه سازان ساپکو

برگزار کننده: تمام شعب دخترانه و پسرانه کانون قلم چی –

تماس : ۳۸۸۴۸۴۰۰ و ۰۹۳۵۰۶۲۱۰۰۶

 

 

 

نویسنده مطلب: مدیر سایت

پاسخ دهید

نشانی پست‌الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.