کنکوری ها رژیم بگیرید

کنکوری ها رژیم بگیرید
رژیم تغذیه نیست رژیم تفکر و رفتار است…

در این رژیم اجتناب می کنم از :

۱- افکار منفی

۲-آدمهای منفی

۳-کسانی که انرژی منفی میدهند.

۴-آنهایی که باعث میشوند سایه غم و حسرت بر نگاهم چیره شود .

۵-آنها که باعث می شوند اعتماد به نفسم را از دست بدهم .

۶- چیزها و کسانی که وقت ارزشمند منو ازمن میگیرند چه دوست، موبایل، فیلم،…

۷٫ برنامه ریزی غلط، گوش به حرف هرکسی دادن ، عصبانیت …..

و بجای آن از دارو و رژیم صبر و پشتکار، اعتماد بنفس و نظم ، مثبت اندیشی

و اجرای برنامه دقیق استفاده میکنم.

اگر فقط ۳ ماه این رژیم را رعایت کنم سه کیلو از بیماریهای تفکر و رفتارم کم میشود

و سه کیلو کیفیت مطالع و توان علمی بالا میرود ….

امتحان کنید… ?

نویسنده مطلب: مدیر سایت

پاسخ دهید

نشانی پست‌الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.