اعلام فهرست منابع سوالات ازمون سراسری سال ۱۳۹۶

الف ـ دروس عمومی

 

 

 

نام درسنام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتابپایه تدریسسال چاپملاحظات
۱- زبان و ادبیات فارسیادبیات فارسی (۲)۲۲۰/۱دوم۹۳کلیه رشته ها
ادبیات فارسی (۳)۲۴۹/۱سوم۹۴کلیه رشته­ ها غیر از علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی عمومی۲۸۳/۱پیش‌دانشگاهی۹۵کلیه رشته ها
ادبیات فارسی ۳ (تخصصی انسانی)۲۴۹/۲سوم۹۴مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی ۳ ( تخصصی انسانی)۲۴۹/۴سوم۹۴مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی ۳ (غیر علوم انسانی)۲۴۹/۳سوم۹۴کلیه رشته ­ها )غیر از علوم انسانی(
۲- عربیعربی ۲ (غیر از علوم انسانی)۲۲۴/۱دوم۹۳کلیه رشته ­ها (غیر از علوم انسانی)
عربی ۲ ( علوم انسانی)۲۲۴/۲دوم۹۳مخصوص علوم انسانی
عربی ۳ ( غیر از علوم انسانی)۲۵۴/۱سوم۹۴کلیه رشته ­ها (غیر از علوم انسانی)
عربی ۳ (علوم انسانی)۲۵۴/۲سوم۹۴مخصوص علوم انسانی
۳- فرهنگ و معارف اسلامیقرآن و تعلیمات دینی ۲ (دین و زندگی)۲۲۲دوم۹۳کلیه رشته­ ها
قرآن و تعلیمات دینی ۳ (دین و زندگی)۲۵۱سوم۹۴کلیه رشته­ ها
معارف اسلامی (دین و زندگی)۲۸۵/۱پیش ­دانشگاهی۹۵کلیه رشته­ ها
۴- زبان انگلیسیانگلیسی ۳۲۵۲/۱سوم۹۴کلیه رشته­ ها
انگلیسی ۱ و ۲۲۸۴/۱پیش‌دانشگاهی۹۵کلیه رشته ­ها

 

 

ب ـ دروس تخصصی گروه علوم ریاضی

نام درسنام کتاب در سالی ـ واحدیکد کتابپایه تدریسسال چاپملاحظات
۱- ریاضیاتهندسه ۱۲۳۳/۲دوم۹۳ 
آمار و مدلسازی۲۳۴/۳دوم۹۳
هندسه ۲۲۵۸/۴سوم۹۴
ریاضیات ۲۲۳۴/۲دوم۹۳
حسابان۲۵۸/۱سوم۹۴
جبر و احتمال۲۵۸/۲سوم۹۴
هندسه تحلیلی و جبر خطی۲۹۴/۱پیش‌دانشگاهی۹۵
حساب دیفرانسیل و انتگرال۲۹۵/۱پیش‌دانشگاهی۹۵
ریاضیات گسسته۲۹۶/۱پیش‌دانشگاهی۹۵
۲- فیزیکفیزیک ۱ و آزمایشگاه۲۰۶/۲اول۹۲ 
فیزیک ۲ و آزمایشگاه۲۲۶/۲دوم۹۳
فیزیک ۳ و آزمایشگاه (ویژه ریاضی)۲۵۶/۴سوم۹۴
فیزیک (ویژه ریاضی)۲۹۳/۲پیش‌دانشگاهی۹۵
۳- شیمیشیمی ۲ و آزمایشگاه۲۲۷/۱دوم۹۳ 
شیمی ۳ و آزمایشگاه۲۵۷/۱سوم۹۴
شیمی۲۸۹/۱پیش‌دانشگاهی۹۵

 

 

 

ج ـ دروس تخصصی گروه علوم تجربی

 

نام درسنام کتاب در سالی ـ واحدیکد کتابپایه تدریسسال چاپملاحظات
۱- زمین­شناسیزمین شناسی۲۶۲/۱سوم۹۴ 
علوم زمین۲۹۱/۱پیش‌دانشگاهی۹۵
۲- ریاضیاتهندسه ۱۲۳۳/۲دوم۹۳ 
ریاضیات ۲۲۳۴/۲دوم۹۳
آمار و مدلسازی۲۵۸/۵سوم۹۴
ریاضیات ۳ (ویژه علوم تجربی)۲۵۸/۳سوم۹۴
ریاضیات عمومی ۱ و ۲۲۹۲/۱پیش‌دانشگاهی۹۵
۳- زیست شناسیزیست­ شناسی و آزمایشگاه ۱۲۳۱/۱دوم۹۳ 
زیست­ شناسی و آزمایشگاه ۲۲۶۱/۱سوم۹۴
زیست­ شناسی۲۹۰/۲پیش‌دانشگاهی۹۵
۴- فیزیکفیزیک ۱ و آزمایشگاه۲۰۶/۲اول۹۲ 
فیزیک ۲ و آزمایشگاه۲۲۶/۲دوم۹۳
فیزیک ۳ و آزمایشگاه (علوم تجربی)۲۵۶/۳سوم۹۴
فیزیک (علوم تجربی)۲۸۸/۱پیش‌دانشگاهی۹۵
۵- شیمیشیمی ۲ و آزمایشگاه۲۲۷/۱دوم۹۳ 
شیمی ۳ و آزمایشگاه۲۵۷/۱سوم۹۴
شیمی۲۸۹/۱پیش­دانشگاهی۹۵

 

 

 

دـ دروس تخصصی گروه علوم انسانی

 

نام درسنام کتاب در سالی ـ واحدیکد کتابپایه تدریسسال چاپملاحظات
۱- ریاضیاتریاضیات ۱۲۱۱/۱اول۹۲ 
آمار و مدلسازی۲۳۴/۳دوم۹۳
ریاضی(ویژه علوم انسانی ـ علوم و معارف‌اسلامی)۲۵۸/۶سوم۹۴
ریاضی پایه۲۹۲/۲پیش‌دانشگاهی۹۵
۲- اقتصاداقتصاد۲۴۰/۱دوم۹۳ 
۳- زبان و ادبیات فارسیتاریخ ادبیات ایران و جهان ۱۲۴۶/۱دوم۹۳ 
تاریخ ادبیات ایران و جهان ۲۲۷۶/۱سوم۹۴
آرایه­ های ادبی۲۸۰/۱سوم۹۴
ادبیات فارسی ویژه علوم انسانی۲۸۳/۴پیش‌دانشگاهی۹۵
۴- زبان عربیعربی ۲ (ویژه علوم انسانی)۲۲۴/۲دوم۹۳ 
عربی ۳ (ویژه علوم انسانی)۲۵۴/۲سوم۹۴
عربی۳۱۶/۱پیش‌دانشگاهی۹۵
۵- تاریختاریخ ایران و جهان ۱۲۳۵/۴دوم۹۳ 
تاریخ ایران و جهان ۲۲۷۱/۳سوم۹۴
تاریخ شناسی۳۰۲/۱پیش‌دانشگاهی۹۵
۶- جغرافیاجغرافیای ۱۲۲۵/۲دوم۹۳ 
جغرافیای ۲۲۷۱/۴سوم۹۴
جغرافیا۲۹۷/۲پیش‌دانشگاهی۹۵
۷- علوم اجتماعیجامعه ­شناسی ۱۲۴۳/۱دوم۹۳ 
جامعه شناسی ۲۲۸۱/۱سوم۹۴
علوم اجتماعی (جامعه­ شناسی نظام جهانی)۳۰۰/۱پیش‌دانشگاهی۹۵
۸- فلسفهفلسفه۲۷۷/۱سوم۹۴ 
فلسفه (آشنایی با فلسفه /اسلامی)۳۱۷/۱پیش‌دانشگاهی۹۵
۹- منطقمنطق۲۷۷سوم۹۴ 
۱۰- روان­شناسیروان­شناسی۲۶۸/۱سوم۹۴

 

نویسنده مطلب: مدیر سایت

پاسخ دهید

نشانی پست‌الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.