شروع جشنواره تخفیف یلدایی سبقت برتر – در تاریخ ۳۰ آذر پایان یافت

شروع جشنواره تخفیف یلدایی سبقت برتر

 

۳ روز پر از تخفیف

۳۰ تا ۹۹ درصد تخفیف

تخفیف در کلاس های vip ، پکیج های آموزشی ، محصولات دانلودی و کارگاه های حضوری

 

فقط ۲۷ ، ۲۸ و ۲۹ آذر

 

 

توجه:

شما می توانید فقط و فقط در همین ۳ روز از این تخفیف ها استفاده کنید .

بعد از این تاریخ کلیه قیمت ها به قیمت قبل (بدون تخفیف) بر می گردد .

 

جمع بندی حد و پیوستگی با ۹۹% تخفیف

http://sebghatebartar.com/?p=18413

 

سمینار قانون توجه اولین مرحله قانون جذب و تکنیک های رفتن به ارتعاش دریافت خواسته ها با ۹۹% تخفیف

http://sebghatebartar.com/?p=14295

 

سمینار راهکار جذب خواسته ها و قانون احساس خوب و پروژه آزادسازی با ۷۰% تخفیف

http://sebghatebartar.com/?p=14565

 

سمینار ترمزهای پولسازی و باورهای مخربی که جلوی جذب ثروت رو میگیره با ۷۰% تخفیف

http://sebghatebartar.com/?p=14780

 

سمینار ۷ دلیل ایجاد مشکلات و نحوه حل ۶ گروه مهم مشکلات در همه ابعاد زندگی با ۷۰% تخفیف

http://sebghatebartar.com/?p=14781

 

سمینار موفقیت باالهام وحس شهود – چگونه با مشاوره خداوند میانبر ها رو پیدا کنیم ؟ با ۷۰% تخفیف

http://sebghatebartar.com/?p=16006

 

سمینار معجزه پرسش با ۷۰% تخفیف

http://sebghatebartar.com/?p=17746

 

سمینار هدف گذاری و پیدا کردن رسالت و علایق با ۷۰% تخفیف

http://sebghatebartar.com/?p=17741

 

پکیج الماسی ۹۰ درصد ریاضی (نظام جدید) – استاد شاکریان با ۵۰% تخفیف

http://sebghatebartar.com/?p=1762

 

پکیج الماسی ۹۰ درصد ریاضی (نظام قدیم) – استاد شاکریان با ۵۰% تخفیف

http://sebghatebartar.com/?p=18212

 

پکیج تابع کنکور (نظام جدید) – استاد شاکریان با ۴۰% تخفیف

http://sebghatebartar.com/?p=550

 

پکیج مثلثات کنکور (نظام جدید) – استاد شاکریان با ۴۰% تخفیف

 

پکیج حد و پیوستگی کنکور (نظام جدید) – استاد شاکریان با ۴۰% تخفیف

http://sebghatebartar.com/?p=545

 

پکیج آمار و دنباله کنکور (نظام جدید) – استاد شاکریان با ۴۰% تخفیف

http://sebghatebartar.com/?p=548

 

پکیج مشتق کنکور (نظام جدید) – استاد شاکریان با ۴۰% تخفیف

http://sebghatebartar.com/?p=638

 

پکیج کاربرد مشتق کنکور (نظام جدید) – استاد شاکریان با ۴۰% تخفیف

 

پکیج درجه دو و لگاریتم کنکور (نظام جدید) – استاد شاکریان با ۴۰% تخفیف

 

پکیج احتمال و آنالیز کنکور (نظام جدید) – استاد شاکریان با ۴۰% تخفیف

http://sebghatebartar.com/?p=546

 

پکیج هندسه مختصاتی (مقاطع مخروطی و خط و نقطه) کنکور – استاد شاکریان – نظام جدید با ۴۰% تخفیف

پکیج تابع کنکور (نظام قدیم) – استاد شاکریان با ۴۰% تخفیف

http://sebghatebartar.com/?p=18191

 

پکیج مثلثات کنکور (نظام قدیم) – استاد شاکریان با ۴۰% تخفیف

http://sebghatebartar.com/?p=18208

 

پکیج حد و پیوستگی کنکور (نظام قدیم) – استاد شاکریان با ۴۰% تخفیف

http://sebghatebartar.com/?p=18204

 

پکیج آمار و دنباله کنکور (نظام قدیم) – استاد شاکریان با ۴۰% تخفیف

http://sebghatebartar.com/?p=18196

 

پکیج مشتق کنکور (نظام قدیم) – استاد شاکریان با ۴۰% تخفیف

http://sebghatebartar.com/?p=18182

 

پکیج کاربرد مشتق کنکور (نظام قدیم) – استاد شاکریان با ۴۰% تخفیف

http://sebghatebartar.com/?p=18175

 

پکیج درجه دو و لگاریتم کنکور (نظام قدیم) – استاد شاکریان با ۴۰% تخفیف

http://sebghatebartar.com/?p=18161

 

پکیج احتمال و آنالیز کنکور (نظام قدیم) – استاد شاکریان با ۴۰% تخفیف

http://sebghatebartar.com/?p=18200

 

پکیج انتگرال کنکور (نظام قدیم) – استاد شاکریان با ۴۰% تخفیف

http://sebghatebartar.com/?p=13210

 

پکیج هندسه مختصاتی (مقاطع مخروطی و خط و نقطه) کنکور – استاد شاکریان – نظام قدیم با ۴۰% تخفیف

http://sebghatebartar.com/?p=18158

 

ثبت نام در کل کارگاه های تدریس مبحثی حضوری (مباحث باقیمانده شامل : دنباله و لگاریتم ، آمار و آنالیز ، احتمال ، مشتق ، کاربرد مشتق ، مقاطع مخروطی) با ۳۵% تخفیف

http://sebghatebartar.com/?p=18410

 

ثبت نام در کل کارگاه های قرنطینه تست زنی مبحثی حضوری (مباحث باقیمانده شامل : حد و پیوستگی ، احتمال ، مشتق ، کاربرد مشتق ، مقاطع مخروطی) با ۳۵% تخفیف

http://sebghatebartar.com/?p=18412

 

کارگاه حضوری تدریس ذنباله و لگاریتم با ۳۰% تخفیف

http://sebghatebartar.com/?p=18354

 

کارگاه حضوری تدریس آمار و آنالیز با ۳۰% تخفیف

http://sebghatebartar.com/?p=18352

 

کارگاه حضوری تدریس احتمال با ۳۰% تخفیف

http://sebghatebartar.com/?p=18350

 

کارگاه حضوری تدریس مشتق با ۳۰% تخفیف

http://sebghatebartar.com/?p=18347

 

کارگاه حضوری تدریس کاربرد مشتق با ۳۰% تخفیف

http://sebghatebartar.com/?p=18344

 

کارگاه حضوری تدریس مقاطع مخروطی با ۳۰% تخفیف

http://sebghatebartar.com/?p=18340

 

کارگاه حضوری قرنطینه تست زنی حد و پیوستگی با ۳۰% تخفیف

http://sebghatebartar.com/?p=18365

 

کارگاه حضوری قرنطینه تست زنی احتمال با ۳۰% تخفیف

http://sebghatebartar.com/?p=18364

 

کارگاه حضوری قرنطینه تست زنی مشتق با ۳۰% تخفیف

http://sebghatebartar.com/?p=18363

 

کارگاه حضوری قرنطینه تست زنی کاربرد مشتق با ۳۰% تخفیف

http://sebghatebartar.com/?p=18362

 

کارگاه حضوری قرنطینه تست زنی مقاطع مخروطی با ۳۰% تخفیف

http://sebghatebartar.com/?p=18361

 

ثبت نام در کلاس های VIP تدریس و تست زنی با ۱۰% تخفیف

 http://sebghatebartar.com/?p=18439

 

ثبت نام در کلاس های VIP فقط تست زنی با ۱۰% تخفیف

ثبت نام در کلاس های VIP فقط تست زنی استاد شاکریان – وقتشه کلاس هاتو VIP بگیری

 

 

نویسنده مطلب: hassan

hassan

پاسخ دهید

نشانی پست‌الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.