آقای نوید حسن زاده (دبیر فیزیک کنکور)

آقای نوید حسن زاده (دبیر فیزیک کنکور)

نام و نام خانوداگی دبیر: نوید حسن زاده

زمینه تدریس: فیزیک پیش دانشگاهی و کنکور

تلفن تماس:  ۰۹۳۷۰۳۹۸۰۴۰

محدوده تحت آموزش: همه نواحی

افتخارات دبیر: رتبه ۲۶ کنکور ارشد مهندسی مکانیک سال ۹۲

سابقه و مکان های کاری: مرکز مطالعاتی کومه

ایمیل: navid.hasanzade315@gmail.com

 

آقای نوید حسن زاده (دبیر فیزیک کنکور)

 

نام و نام خانوداگی دبیر: نوید حسن زاده

زمینه تدریس: فیزیک پیش دانشگاهی و کنکور

تلفن تماس:  09370398040

محدوده تحت آموزش: همه نواحی

افتخارات دبیر: رتبه ۲۶ کنکور ارشد مهندسی مکانیک سال ۹۲

سابقه و مکان های کاری: مرکز مطالعاتی کومه

 

آقای نوید حسن زاده (دبیر فیزیک کنکور)

 

نام و نام خانوداگی دبیر: نوید حسن زاده

زمینه تدریس: فیزیک پیش دانشگاهی و کنکور

تلفن تماس:  09370398040

محدوده تحت آموزش: همه نواحی

افتخارات دبیر: رتبه ۲۶ کنکور ارشد مهندسی مکانیک سال ۹۲

سابقه و مکان های کاری: مرکز مطالعاتی کومه

 

آقای نوید حسن زاده (دبیر فیزیک کنکور)

 

نام و نام خانوداگی دبیر: نوید حسن زاده

زمینه تدریس: فیزیک پیش دانشگاهی و کنکور

تلفن تماس:  09370398040

محدوده تحت آموزش: همه نواحی

افتخارات دبیر: رتبه ۲۶ کنکور ارشد مهندسی مکانیک سال ۹۲

سابقه و مکان های کاری: مرکز مطالعاتی کومه

 

آقای نوید حسن زاده (دبیر فیزیک کنکور)

 

نام و نام خانوداگی دبیر: نوید حسن زاده

زمینه تدریس: فیزیک پیش دانشگاهی و کنکور

تلفن تماس:  09370398040

محدوده تحت آموزش: همه نواحی

افتخارات دبیر: رتبه ۲۶ کنکور ارشد مهندسی مکانیک سال ۹۲

سابقه و مکان های کاری: مرکز مطالعاتی کومه

 

آقای نوید حسن زاده (دبیر فیزیک کنکور)

 

نام و نام خانوداگی دبیر: نوید حسن زاده

زمینه تدریس: فیزیک پیش دانشگاهی و کنکور

تلفن تماس:  09370398040

محدوده تحت آموزش: همه نواحی

افتخارات دبیر: رتبه ۲۶ کنکور ارشد مهندسی مکانیک سال ۹۲

سابقه و مکان های کاری: مرکز مطالعاتی کومه

 

آقای نوید حسن زاده (دبیر فیزیک کنکور)

 

نام و نام خانوداگی دبیر: نوید حسن زاده

زمینه تدریس: فیزیک پیش دانشگاهی و کنکور

تلفن تماس:  09370398040

محدوده تحت آموزش: همه نواحی

افتخارات دبیر: رتبه ۲۶ کنکور ارشد مهندسی مکانیک سال ۹۲

سابقه و مکان های کاری: مرکز مطالعاتی کومه

نویسنده مطلب: hassan

hassan

پاسخ دهید

نشانی پست‌الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.