۲۰ میلیون تومان جایزه سبقت به مناسبت نمایشگاه کتاب

۲۰ میلیون تومان جایزه سبقت به مناسبت نمایشگاه کتاب

 

جایزه نفر اول : ۱۰ میلیون تومان

جایزه نفر دوم : ۶ میلیون تومان

جایزه نفر سوم : ۴ میلیون تومان

 

برای شرکت در قرعه کشی بزرگ سبقت ۳ راه وجود دارد :

(یکی از موارد زیر را به دلخواه انتخاب کنید)

  1. حضور در نمایشگاه کتاب – غرفه سبقت

  2. ارسال نام و نام خانوادگی ، مقطع و کلمه نمایشگاه به شماره ۰۹۱۵۲۸۰۲۸۷۹

  3. پر کردن فرم زیر

 
 

تاییدیه

 

مراسم قرعه کشی به صورت لایو اینستاگرام انجام شده و فیلم آن در سایت گذاشته می شود .

اشخاص برنده می توانند از کلیه خدمات سبقت شامل کلاس های خصوصی vip ، کلاس های عمومی آموزشگاهی ، کتاب و dvd های آموزشی استفاده کنند .

 

جایزه,نمایشگاه کتاب,محصولات رایگان آموزشی,جایزه بزرگ

جایزه,نمایشگاه کتاب,محصولات رایگان آموزشی,جایزه بزرگ

جایزه,نمایشگاه کتاب,محصولات رایگان آموزشی,جایزه بزرگ

جایزه,نمایشگاه کتاب,محصولات رایگان آموزشی,جایزه بزرگ

جایزه,نمایشگاه کتاب,محصولات رایگان آموزشی,جایزه بزرگ

جایزه,نمایشگاه کتاب,محصولات رایگان آموزشی,جایزه بزرگ

جایزه,نمایشگاه کتاب,محصولات رایگان آموزشی,جایزه بزرگ

جایزه,نمایشگاه کتاب,محصولات رایگان آموزشی,جایزه بزرگ

جایزه,نمایشگاه کتاب,محصولات رایگان آموزشی,جایزه بزرگ

جایزه,نمایشگاه کتاب,محصولات رایگان آموزشی,جایزه بزرگ

۱۰ میلیون تومان جایزه سبقت به مناسبت نمایشگاه کتاب

 

جایزه نفر اول : ۵ میلیون تومان

جایزه نفر دوم : ۳ میلیون تومان

جایزه نفر سوم : ۲ میلیون تومان

 

برای شرکت در قرعه کشی بزرگ سبقت ۳ راه وجود دارد :

حضور در نمایشگاه کتاب – غرفه سبقت

ارسال نام و نام خانوادگی ، مقطع و کلمه نمایشگاه به شماره ۰۹۱۵۲۸۰۲۸۷۹

فرم زیر را پر کنید

 

مراسم قرعه کشی به صورت لایو اینستاگرام انجام شده و فیلم آن در سایت گذاشته می شود .

اشخاص برنده می توانند از کلیه خدمات سبقت شامل کلاس های خصوصی، کلاس های عمومی آموزشگاهی ، کتاب وهای آموزشی استفاده کنند .

 

۱۰ میلیون تومان جایزه سبقت به مناسبت نمایشگاه کتاب

 

جایزه نفر اول : ۵ میلیون تومان

جایزه نفر دوم : ۳ میلیون تومان

جایزه نفر سوم : ۲ میلیون تومان

 

برای شرکت در قرعه کشی بزرگ سبقت ۳ راه وجود دارد :

حضور در نمایشگاه کتاب – غرفه سبقت

ارسال نام و نام خانوادگی ، مقطع و کلمه نمایشگاه به شماره ۰۹۱۵۲۸۰۲۸۷۹

فرم زیر را پر کنید

 

مراسم قرعه کشی به صورت لایو اینستاگرام انجام شده و فیلم آن در سایت گذاشته می شود .

اشخاص برنده می توانند از کلیه خدمات سبقت شامل کلاس های خصوصی ، کلاس های عمومی آموزشگاهی ، کتاب و های آموزشی استفاده کنند .

نویسنده مطلب: hassan

hassan

پاسخ دهید

نشانی پست‌الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.